Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

V roce 2013 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 14 občanů s písemnou žádostí o informaci. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace.

Žádostí podáno celkem: 14

- v analogové forměí (písemně)  7
- v digitální formě (e-mail,...)  7

Žádostí vyřízeno celkem: 14

Text výroční zprávy