164. výročí narození T.G.Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl státník, politik, filozof a pedagog. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k jeho osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ ...


Byl sedmnáctkrát navržen (ale jen v deseti nominačních letech) na Nobelovu cenu míru. Více informací o bohunické bystě našeho prvního prezidenta lze získat na tomto webu v sekci o Bohunicích a v Cyklu o bohunických sochách, viz ( http://www.brno-bohunice.cz/cs/mc-brno-bohunice/o-bohunicich/cyklus-bohunicke-sochy/iii-bohunicke-sochy-tgm.html )
Ing. Miloš Vrážel, starosta

Diskuze i na https://www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty