Námět na radniční hodiny a bohunický orloj

Radniční hodiny jsou tradičním motivem nejen věží kostelů ale i budov správy obcí a měst. Pokud jdou i přesně jsou vítaným informačním doplňkem veřejného prostoru. A jsou-li hodiny součástí dalšího „jinak čas doprovázejícího stroje", stávají se i významnou místní reálií. Často pak reálií i vyhledávanou.

Povzbuzen značným „úspěchem" nedávno instalovaných „hodin" na Náměstí Svobody u nás v Brně, neskromně si dovoluji bohunické veřejnosti představit návrh mechanického „bohunického orloje". Inspirací mi bylo švýcarské město Lausanne. Podstatou panoramatického děje je jednoduchý pohyb figur znázorňující určitou místní událost. Než složitě popisovat, je snadnější si prohlédnout přiložené fotografie, nebo ještě lépe pak videozáznam na zvýrazněném odkazu.

Prostorovým rámem průvodu z plochých figur by byl zjednodušený horizont bohunické zástavby, tak jak jej třeba známe z titulního záhlaví měsíčníku Naše Bohunice. Vlastní figury by pak mohly být i měněny dle ročních období, výročí, událostí ale i státních svátků, např.: hodový a masopustní průvod, nástup dětí po prázdninách do škol, vánoční motiv s třemi králi a velbloudem, tank osvobozující Brno ženoucí před sebou okupanty, průvod oslavující vznik republiky, průvod fanoušků po slavném vítězství našich fotbalistů či házenkářů, průvod z členů místních společenských a sportovních organizací, požární útok našich hasičů a nebo jen prostý průjezd tramvaje...

Berte prosím návrh jako skutečné pohrávání si, ve kterém není nic definitivní a zavazující. V tuto chvíli připravuji dva až tři návrhy na skutečnou podobu radničních hodin, se kterými seznámíme veřejnost i formou ankety. Orloj samotný pak prozatím zůstává v oblasti inspirace…

Jak funguje orloj v Lausenne: https://www.youtube.com/watch?v=jvkghPvZGtU&feature=related

Ing. Miloš Vrážel, starosta