Rozložení volebních okrsků v MČ Brno-Bohunice v grafické podobě

V souvislosti s povinností vést volební okrsky v registru územní identifikace, adres a nemovitostí jako účelové územní prvky podle zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, došlo na území městské části Brno-Bohunice k přečíslování volebních okrsků.

Volební okrsky musí být beze zbytku skladebné do území obcí a musí tvořit souvislé celky - uvedeno níže v grafickém znázornění .

V městské části Brno-Bohunice je nyní 13 volebních okrsků, nově číslovaných 1001 - 1013.
(Okrsky jsou níže číslovány bez předčíslí městské části, např.  okrsek značený v mapě číslem 1 odpovídá okrsku 1001)