I to jsou naše Bohunice

Ve dvou sériích obrázků přináším pohled na odvrácenou stranu Bohunic.  První série přináší svědectví o tom, že ne každému je sídlištní zeleň vítaná. Je evidentní, že dva modříny při domu Běloruská 10 někomu vadí hodně.  Samozřejmě nikdo nic neviděl a neslyšel…  …a pozornosti neunikají ani nedaleké pajasany v trávníku při obecním vinohradu…


Druhá série je z opačného konce Bohunic. Ve skateparku z rámci oprav překážek byly sejmuty pojízdné plechové pláty. No a přes sobotu a neděli se na dřevěné konstrukci někdo vyřádil. Tedy rekonstrukce se změnila na demolici…

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Diskuze i na www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty