Smlouva o vzájemné propagaci s HC Kometa Brno

Rada MČ Brno-Bohunice na svém zasedání 6.8.2014 prodloužila o rok Smlouvu o vzájemné spolupráci se společností KOMETA GROUP, a.s.

Bohunice se zavazují mimo jiné používat termín „Partnerská městská část“, povolují Kometě použití znaku obce, povolení šíření reklamních materiálů Komety, prezentaci klubu na webu obce apod.

Klub se zavazuje prezentovat Bohunice na svém webu v sekci Děti dětem – Kometa městu, prezentaci Komety při volnočasových aktivitách, vybraných 25 žáků ZŠ dostane lístek na jedno domácí utkání Komety s prohlídkou zázemí stadionu apod.

Ze smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky.

Antonín Crha
místostarosta

Diskuze na: https://www.facebook.com/acrha1

Obrázky zdroj: https://www.facebook.com/kometabrnofans/likes