Projekt úprav veřejného prostranství před ZŠ Arménská

Řešená lokalita je především prostorem shromažďování žáků školy před a po výuce. Prostor je dále využitelný i pro klidné volnočasové aktivity okolních obyvatel. Na tomto veřejném prostranství byly v minulosti zbudovány dvě travnaté plochy. Ty vzhledem k podzemním sítím nelze využít pro cílenou výsadbu trvanlivých porostů.  Celá koncepce je ve stávajícím stavu již značně degradována.


Do projektu rekonstrukce je zahrnuto vybudování soustavy „sedáků“, výsadba zeleně a totální rekonstrukce celé zpevněné plochy.

Ing. Miloš Vrážel, starosta