Výměna obkladů ve výdejnách v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele
Ing. Miloš Vrážel
Ing. Antonín Crha
Mgr. Ilona Kašparovská

Poptaní dodavatelé: 3

Podané nabídky:
PROFIPLAST, spol. s. r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno s nabídkou 249.762 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
PROFIPLAST, spol. s. r.o., Vranovská 38, 614 00 Brno, IČ 44964544

Realizační cena:
249.762 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 12.10.2014