Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vítání občánků

Vítání nových občánků městské části Brno-Bohunice probíhá v obřadní síni Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za čtvrt roku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonní zástupci dítěte

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je zapotřebí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Bohunice, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Bohunice, odbor sociální, dv.č. 002 v přízemí budovy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Úřad městské části Brno-Bohunice

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
    datová schránka: hm2byk9

28. Datum poslední aktualizace: 17.5.2019