Potřebuji si vyřídit

Veřejné shromáždění

Každý má právo pokojně se shromažďovat.
Výkon shromažďovacího práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k výše uvedenému účelu

Jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze tohoto zákona.

Za shromáždění ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se nepovažují:
a) shromáždění osob související s činností orgánů veřejné moci upravená jinými právními předpisy;
b) shromáždění související s poskytováním služeb;
c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému výše uvedenému.