Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti. Žádost je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Bohunice, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Bohunice, odbor sociální, dv.č. 002 v přízemí budovy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne ÚMČ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Ne,je nutná osobní návštěva

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

28. Datum poslední aktualizace: 14.3.2017