Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pořádání kulturních a sportovních podniků na veřejném prostranství

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, pořádaných na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách, podléhají ohlašovací povinnosti. Pořádat je lze: v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, v době od 7:00 hod. do 24:00 hod příslušného kalendářního dne. V ostatní dny v době od 7:00 hod. do 22:00 hod příslušného kalendářního dne. Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pořadatel akce – fyzická nebo právnická osoba

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněného formuláře „ohlášení“.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Úřad městské části Brno-Bohunice, Odbor sociální
    Úřední dny: pondělí, středa 8:00 – 17:30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
    datová schránka: hm2byk9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2009.

28. Datum poslední aktualizace: 15.2.2017